Dự án Nghiên cứu khả thi chương trình phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Dự án Nghiên cứu khả thi chương trình phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Tổng mức đầu tư: 47.996.000 EUR Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Hạ tầng kỹ thuật, Cấp III Địa điểm thực hiện: Tỉnh Hậu Giang Thời gian thực hiện: Năm 2022-2026 Nguồn vốn: Vốn AFD Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp – tỉnh Hậu …

Dự án Nhà máy giấy và bột giấy Lee&Man

Dự án Nhà máy giấy và bột giấy Lee&Man

Tổng mức đầu tư: 3.000.000.000 USD Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm A, Công trình Công nghiệp, Cấp I Địa điểm thực hiện: Tỉnh Thanh Hóa Thời gian thực hiện: Năm 2021-2026 Nguồn vốn: Vốn nước ngoài khác Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ultimate Ideal Holdings …

Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển KT-XH, tỉnh Điện Biên

Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển KT-XH, tỉnh Điện Biên

Tổng mức đầu tư: 42.104.000 USD Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cấp III Địa điểm thực hiện: Tỉnh Điện Biên Thời gian thực hiện: Năm 2021-2025 Nguồn vốn: Vốn AFD Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn …

Dự án Nghiên cứu khả thi phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu tại các tỉnh Hà Nam và Bắc Kạn

Dự án Nghiên cứu khả thi phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu tại các tỉnh Hà Nam và Bắc Kạn

Tổng mức đầu tư: 71.845.000 USD Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm A, Công trình Hạ tầng kỹ thuật, Cấp III Địa điểm thực hiện: Tỉnh Hà Nam và Bắc Kạn Thời gian thực hiện: Năm 2021-2026 Nguồn vốn: Vốn AFD Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Hà Nam, Ban quản lý dự án Thành phố Bắc Kạn …

Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp

Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp

Tổng mức đầu tư: 49.720.000 USD Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm B, Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cấp III Địa điểm thực hiện: Tỉnh Quảng Nam Thời gian thực hiện: Năm 2020-2024 Nguồn vốn: Vốn AFD Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT …

Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị

Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị

Tổng mức đầu tư: 195.000.000 USD Nhóm, Loại và cấp công trình: Nhóm A, Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cấp III Địa điểm thực hiện : Tỉnh Quảng Trị Thời gian thực hiện : Năm 2018-2023 Nguồn vốn: Vốn WB Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và …