Công trình thủy lợi là gì? Phân loại và phân cấp công trình thủy lợi

Công trình thủy lợi là gì? Phân loại và phân cấp công trình thủy lợi

1. Công trình thủy lợi là gì? Công trình thủy lợi là gì? Phân loại và phân cấp công trình thủy lợi (Hình từ Internet) Theo khoản 3 Điều 2 Luật Thủy lợi 2017 thì công trình thủy lợi là công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi bao gồm đập, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nước, kè, …

Phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030

Phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1251/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến 2030. Theo Quyết định này, mục tiêu chung của Chương trình là hoàn chỉnh hệ thống tổ chức lực lượng và nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, …

Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 31-2023

Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 31-2023

Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 31-2023 với những nội dung chính như sau: Về quản lý môi trường - Các giải pháp dựa vào thiên nhiên cho các thách thức môi trường toàn cầu. - Đánh giá rủi ro ngập úng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu và đô thị hóa dựa trên các lộ trình kinh tế - xã hội …

Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 30-2023

Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 30-2023

Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 30-2023 với những nội dung chính như sau: Về quản lý môi trường - Đóng góp xã hội của kinh tế tuần hoàn. - Đánh giá tác động của hình thái đô thị đối với lượng khí thải carbon của tòa nhà thương mại ở quy mô khối - Một nghiên cứu về các tòa nhà thương mại …

Bảo vệ môi trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Bảo vệ môi trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Cơ sở vật chất đầy đủ và tiện nghi trong cuộc sống con người đang ngày càng được cải thiện theo hướng hiện đại hóa nhưng chất lượng về môi trường sống xung quanh còn ít được chú trọng, dẫn đến vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng báo động. Trong quá trình hiện đại hoá, công nghệ đã góp phần mang đến …

Hà Nội: Đông Anh trình thành phố Đề án thành lập quận

Hà Nội: Đông Anh trình thành phố Đề án thành lập quận

UBND huyện Đông Anh vừa có Tờ trình gửi UBND TP Hà Nội và Sở Nội vụ việc thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận. Theo đề án, Đông Anh được định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, tài chính, thương mại và giao dịch quốc tế khu vực bắc sông Hồng, đóng vai …

Dự án đầu tư nào có yếu tố nhạy cảm về môi trường?

Dự án đầu tư nào có yếu tố nhạy cảm về môi trường?

1. Yếu tố nào được xem là yếu tố nhạy cảm về môi trường? Theo điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 2020, các yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm: - Khu dân cư tập trung; - Nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; - Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa …

Phí thẩm định phương án cải tạo môi trường từ 6-61 triệu đồng

Phí thẩm định phương án cải tạo môi trường từ 6-61 triệu đồng

Theo quy định của Bộ Tài chính, phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định có mức thu từ 6 triệu đến 61 triệu đồng tùy thuộc vào tổng vốn đầu tư dự án. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, …

Phát triển ngành công nghiệp môi trường tại Việt Nam

Phát triển ngành công nghiệp môi trường tại Việt Nam

Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp, vấn đề về môi trường đang ngày càng được quan tâm trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, quá trình phát triển kinh tế công nghiệp đã bộc lộ nhiều bất cập và tạo ra nhiều áp lực lớn lên môi trường, lên các hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Trong bối cảnh …