TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng trên thị trường quốc tế. Chính vì vậy lĩnh vực đầu tư là một trong những thành phần cơ cấu quan trọng để các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn vào Việt Nam và các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài qua kênh đầu tư này sẽ góp phần thúc đầy nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển vững mạnh. Nắm bắt những thông tin, cơ hội đầu tư, hành lang pháp lý quy định tại Luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế liên quan đến lĩnh vực đầu tư là một lợi thế kinh doanh lớn.

Trên cơ sở đáp ứng những yêu cầu pháp lý của nhà đầu tư trong và ngoài nước, Công ty Cổ phần Vintek Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư:

LĨNH VỰC TƯ VẤN ĐẦU TƯ

  • Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam: Xin chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy phép đầu tư.
 

Hiện tại , Công ty đang thực hiện xin chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy phép đầu tư cho Dự án Nhà máy giấy và bột giấy Lee&Man – Hạng mục : Tư vấn đầu tư xây dựng nhà máy giấy và bột giấy công suất 2.810.000 tấn và nhà máy điện sinh khối công suất 305mw.