Dự án Xây dựng nhà máy nước Yên Lập

Dự án Xây dựng nhà máy nước Yên Lập

Địa điểm thực hiện: Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh Thời gian thực hiện: Năm 2013 Nguồn vốn: Vốn tư nhân Chủ đầu tư: Công ty TNHH 1 thành viên kinh doanh nước sạch Quảng Ninh   …