Kể từ Hội nghị các nhà tài trợ đầu tiên dành cho Việt Nam họp vào tháng 11-1993 tại Paris (Pháp) cho đến nay Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều các Nhà tài trợ quốc tế (đa phương, song phương và các tổ chức phi Chính phủ). Nguồn vốn ODA có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, đặc biệt hỗ trợ thực hiện các chính sách về xóa đói giảm nghèo của Chính phủ. Bắt đầu từ năm 2010, khi Việt Nam trở thành nước có mức thu nhập trung bình (MIC), các chính sách, tính chất, quy mô, điều kiện cấp ODA cho Việt Nam đã có nhiều thay đổi; đòi hỏi Chính phủ Việt Nam cũng như các địa phương phải có những thay đổi trong việc thu hút, quản lý và sử dụng ODA phù hợp hơn với hoàn cảnh mới. Kể từ tháng 7/2017 Việt Nam đã không còn được vay theo điều kiện ODA mà chủ yếu là vốn vay ưu đãi, tiến tới vay theo điều kiện thị trường.

Quyết định số 19/2017/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5/6/2017 đã quy định cụ thể cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành Y tế. Cụ thể Đối với các chương trình, dự án do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thực hiện được cấp phát 100% vốn ODA viện trợ không hoàn lại; cho vay lại 20% vốn vay ODA và 50% vốn vay ưu đãi. Đối với các chương trình, dự án do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập thực hiện cho vay lại 100% vốn nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Vintek Việt Nam  mong muốn đóng góp chung trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA, thông qua việc Nghiên cứu và Tư vấn trong suốt chu kì của một dự án (chuẩn bị đầu tư – thực hiện và kết thúc dự án). Vintek có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm thường xuyên làm việc với các Nhà tài trợ như: WB, ADB, JICA, UNDP, KfW, Bungari, Hàn Quốc… các dịch vụ chính của chúng tôi trong lĩnh vực này như sau:

Tư vấn chính sách, thể chế

 • Khảo sát, điều tra xã hội học phục vụ quá trình nghiên cứu
 • Tư vấn về các chính sách liên quan đến môi trường nông nghiệp, đầu tư, kinh doanh,…
 • Đánh giá tác động luật và chính sách trong các lĩnh vực
 • Soạn thảo pháp quy liên quan đến đầu tư phát triển, ODA, đầu tư, kinh tế – xã hội, dân sự
 • Xây dựng khung chính sách cho một lĩnh vực cụ thể
 • Thực hiện việc nâng cao năng lực và hoàn thiện thể chế
 • Nghiên cứu và xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, vùng…

Tư vấn các dự án phát triển

 • Soạn thảo văn kiện Dự án kêu gọi tài trợ
 • Lập đề cương chi tiết Dự án hỗ trợ kỹ thuật, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA
 • Lập đề cương chi tiết Chương trình sử dụng vốn ODA
 • Lập đề cương chi tiết hỗ trợ ODA tiếp cận theo chương trình hoặc ngành
 • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án ODA, dự án phát triển cộng đồng, dự án xóa đói giảm nghèo
 • Xây dựng và phát triển, thực hiện các mô hình sinh kế cho người dân trong xóa đói giảm nghèo.

Theo dõi và đánh giá dự án

 • Xây dựng và đánh giá bộ chỉ số theo dõi và đánh giá dự án
 • Theo dõi, đánh giá dự án theo tháng, quý, 6 tháng và năm
 • Nghiên cứu và đánh giá dự án: đánh giá đầu kỳ, cuối kỳ và báo cáo đánh giá tổng hợp cuối kì
 • Đánh giá tác động dự án
 • Đánh giá năng lực quản lý dự án

Một số dự án tiêu biểu về lĩnh vực y tế mà công ty đang tham gia:

+ Dự án xây dựng trường Đại học Y dược Cần thơ – giai đoạn 2

 Trường đại học Y dược Cần thơ               Bệnh viện trường ĐH Y Dược Cần Thơ

                                                                                          

Với mục tiêu: Hoàn thành xây dựng trường Đại học Y Dược Cần Thơ đạt tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu của các giáo viên, sinh viên và người dân địa phương trong việc giảng dạy, học tập và điều trị y tế. Trường Đại học Y Dược cần thơ đang khẩn trương huy động nguồn lực để thực hiện giai đoạn 2 của dự án nhằm cụ thể hóa mục tiêu nêu trên. Hiện nay, hạng mục xây dựng bệnh viện của trường đang được thực hiện bằng nguồn vốn trong nước. Bên cạnh đó, trường đang tích cực tìm kiếm các nguồn vốn ODA để thực hiện các hạng mục khác, cụ thể: 

+  Dự án mua sắm thiết bị y tế cho bệnh viện Trường với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15 triệu Euro, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi từ Chính phủ Áo;

+ Dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu chuyên sâu, trung tâm học liệu, ký túc xá, hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ và trang thiết bị kèm theo với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 35 triệu Euro, sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng Tái thiết Đức (kfW);

+ Dự án lập ĐTM bệnh viện đa khoa Cà Mau  quy mô 1200 giường

Với mục tiêu :Đầu tư xây mới cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chất lượng nhằm nâng cao chất lượng trong việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu và công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh. Khắc phục tình trạng quá tải thường xuyên hiện nay tại bệnh viện. Tạo dựng môi trường chữa bệnh y tế trình độ cao trong khu vực ngang tầm quốc gia và quốc tế. Tạo nên môi trường hấp dẫn để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Trong cả 3 dự án trên, Vintek đều là đơn vị Tư vấn đồng hành cùng với nhà Trường để khảo sát, lập đề xuất dự án, xác định danh mục thiết bị cần đầu tư, hỗ trợ thủ tục pháp lý để chuẩn bị đầu tư dự án … Hiện các dự án đang trong giai đoạn trình duyệt đề xuất, phía các nhà tài trợ qua nhiều lần làm việc với nhà Trường đã rất ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ nhà Trường để hoàn thành các dự án này.

+ Tham gia tư vấn cho một số dự án về Y tế như: Dự án Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận sử dụng vốn ODA của Chính phủ Áo, Dự án bệnh sản Nhi tỉnh Ninh Thuận sử dụng vốn vay Hungary và một số dự án khác …