Ngày 17 tháng 2 năm 2022, ông Phạm Ngọc Phúc, phó tổng giám đốc công ty Vintek đại diện công ty với vai trò tư vấn dự án tham dự Hội thảo nghiên cứu chuẩn bị Dự án (PPS) phát triển đô thị và tăng cường sức chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Kạn. Thông qua PPS, chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực trị giá 25 triệu euro đã được triển khai nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực cho Bắc Kạn trở thành một thành phố bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Liên minh Châu Âu (EU), tổ chức tài trợ cho PPS, dự kiến ​​sẽ cung cấp tài chính cho dự án đầu tư.

 

https://cdia.asia/2022/02/24/ensuring-climate-resilience-and-sustainable-urban-development-in-bac-kan/

http://backantv.vn/video-v36569/1702-thoi-su-toi.html